Videoklipp

 1994 Hur man planera en körning! – ett exempel på 2 hjul

 1995 Bike weeken – Kalle uppvisning

 2011-04-25 Folkrace

 2013-04-29 Hydralmakanik filmen

 2013-10-25 Kul att vara race-förare!

 banan på västerås motorstadion

Motorsportaktiviteter i Västerås